სერვისები

  • ადგილობრივი წარმოების პროდუქტის სამაცივრე მეურნეობაში შენახვა
  • ადგილობრივი წარმოების პროდუქტით მომარაგება
  • ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება

 

 

აპლიკაცია "აგრონავტი"