ჩვენ შესახებ

საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია  2016 წელს დაფუძნდა და მისი მიზანია შექმნას  მომარაგების დახვეწილი, მარტივი და უწყვეტი ჯაჭვი.  კომპანიის მისიას წარმოადგენს, ხელი შეუწყოს ფერმერებს პროდუქციის რეალიზებასა და მათთვის გასაღების ახალი და მუდმივი ბაზრის მოპოვებაში. კომპანიის ამოცანაა ადგილობრივი ფერმერული ორგანიზაციების გაძლიერება და იმპორტირებულიპროდუქციის ადგილობრივით ჩანაცვლება.

 თქვენი მომავლისთვის!

აპლიკაცია "აგრონავტი"